ERFA-møde for kommunerne i Region SydDanmark

Sted:
Billund Kommune

Dato:
Onsdag den 4. oktober 2023

Tid:
09:30 - 15:15

Program:
09:30 - 10:00     Kaffe & rundstykker
10:00 - 10:15     Velkomst og kort præsentation af værtskommunen v/ Karin Andersen, Billund Kommune
10:15 - 11:00     Markedssituationen for offentlige forsikringer v/ Kurt Henriksen, wtw
11:00 - 11:15     Pause
11:15 - 12:15     TDC Alarmnet og alarmtransmission – Før, nu og fremtiden v/ Helge Juul Falberg, TDC
12:15 - 13:00     Frokost
13:00 - 14:00     Sådan arbejder vi med sikring i Billund Kommune v/ Jens Kristian Busk Jensen & Karin Andersen, Billund Kommune
14:00 - 14:15     Kaffepause
14:15 - 15:15     Nyt fra foreningen & erfaringsudveksling

»» Hent indbydelse her ««